Serie SEGUNDO ALFABETO.   (1995 - 1999)        <  LL - Z >        A - L 
   
aaaa

Laberinto

León

Luna

Lingam

AAAAAAABass

Laberinto

FLecha 

Luna

PeLigro

Guille G. GonzáLez

AAAAAAAA

LLuvia

MaLLikarjuna

MeliLL

ELLora

 

AAAAAAAA

Mirada

Melissa

María I.

María F.

Luz Mazorra

Madrid

Monforte

Murciélago

AAAAAAAAA

Madrid

Monumento

AAAAAAAA 

Nilo 

MaNo

Nuca

Nueva York

AAAAAAAA

CastaÑo EspaÑol

MontaÑa

IÑigo N.

CompaÑero

EspaÑa

AAAAAAAAA

Ojo

EgiptO

ThOt

Ovni

Ofrenda

AAAAAAAAA

Pintura

Paisaje

Puffin

Paleta

Pinceles

Precipicio

AAAAAAAAA

ArQuitectura

El SiQ

EQuilibrio

ArQueologia

TranQuilidad

AAAAAAAAA

Recuerdo

Reflejo

 Rafael G.

A.GaRRido

T. MaRtorell

Rincón

TRes Ranas

AAAAAAAAA

San Sebastián

Saint Rules

Stenness

Son soles

 

AAAAAAAAA

Tiempo

Triangulo

MuerTe

Tatuaje

AAAAAAAAA

Universo

MUsica

AAAAAAAAAJard

Vermeer

Viajes

Victimario

P. Vila

AAAAAAAAA

RainboW

Water.

T.E.LaWrence

AAAAAAAAA SeXo

EX voto

TeXto

BoX

AAAAAAAAA

Yin-Yang

Yucatán

GaY

RaYo

AZul

LaZo rojo

ArriaZa

AmenaZa

 

  A - L

' L de LABERINTO '  ( I ) 1997

' L de LABERINTO '  ( I I ) 1997

' LL de LLUVIA'   1997

' M de MIRADA '  1997

' M de MADRID '  1998

 

' N de NILO '  1997

' Ñ en CASTAÑO ESPAÑOL'  1997

' O de OJO '  1997

' P de PINTURA'  1997

' Q en ARQUITECTURA '  1997

' R de RECUERDO '  1997

' S de SAN SEBASTIAN '  1997

' T de TIEMPO '  1997

' U de UNIVERSO '  1997

' V de VERMEER '  1997

' W en RAINBOW '  1997

' X en SEXO '  1997

               ' Y en YIN Y YANG ' 1997  

' Z en AZUL '  1997

Obra del mes : ABRIL / April  2000

Obra del mes : OCTUBRE / October  2000

Obra del mes : MAYO / May  2001

Todas las piezas  miden 100 x 73 cm. / All the pieces measure 100 x 73cm.0oooooooooooo000000000000000000000000000000 0000000000000000